Neden Değerleme Yapılır - Dünya Gayrimenkul

Neden Değerleme Yapılır

• Mülkiyet değişimlerinde alış- satış fiyatını belirlemek için,
• Kiralamalarda değer tespiti ihtiyacında,
• Kredi işlemlerinde gayrimenkullerin teminat olarak alınacağı durumlarda,
• Şirket aktiflerinde gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde (UMS)
  -Halka arzlarda
  -Şirket birleşmelerinde ve devir almalarda
  -UMSye göre bilanço tutan işletmelerde
• Mirasla mal intikalinde adil mal paylaşımı istendiğinde,
• Mülklerin en iyi ve en verimli kullanım analizinin ortaya konulması gerektiğinde,
• Yapılması düşünülen yatırımların yıllar itibariyle yaratacağı gelirlerin giderlere oranı ve bugünkü proje değerinin tespiti çalışmalarında( Finansal Fizibilite Etütlerinde)
• Sigorta işlemlerinde,
• Sat- Geri Kirala (Sale & Lease) işlemlerinde
• Kamulaştırmada adil ödeme için değer tespitinde
• GYO portföylerinde yer alan gayrimenkullerin alım- satım, kiralama ve yeniden değerlemelerinde, gayrimenkul ipoteklerini alırken, proje başlangıcında yasal prosedürlere uygunluk tespitinde,
• Hisse senedi borsada işlem gören tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin % 5ini aşan gayrimenkul alım- satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları durumunda,
• Bankaların icra takibine düşmüş alacaklarının 1.000.00 TL.yi aşan bedelleri olanlarının değer tesbitinde,

Kurumsal