Hizmet Alanları - Dünya Gayrimenkul

Hizmet Alanları

 • » Gayrimenkul Değer Tespit Çalışmaları
 • » Arsa ve Araziler
 • » Konut Projeleri
 • » Ticari Amaçlı Yapılar (Ofis, Dükkan …vs)
 • » Fabrikalar ve Üretim Tesisleri
 • » Alışveriş Merkezleri
 • » Otel, Tatil Köyü, Konaklama Tesisleri
 • » Termal Otel ve Devre Tatil Tesisleri
 • » Marina ve Limanlar
 • » Golf Tesisleri
 • » Akaryakıt İstasyonları
 • » Lojistik Kullanımlı Yapılar
 • » Eğlence Tesisleri ve Temalı Parklar
 • » Yurtlar
 • » Otoyol Dinlenme Tesisleri
 • » Özel Amaçlı Mülkler
 • » Proje Değerleme Çalışmaları
 • » Fizibilite Çalışmaları
 • » Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemeleri
 • » Proje Şerefiyelendirme Çalışmaları
 • » Yer Seçimi (Lokasyon) Analizleri
 • » En İyi ve En Verimli Kullanım Etüdü Çalışmaları
 • » Pazar Analizleri ve Sektör Araştırma Raporları
 • » İhale Süreci Yönetimi Danışmanlığı
 • » Tapu ve ruhsat mevcut durum değerlendirme raporları
 • » Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemesi
 • » Kira Değeri Tespiti
 • » Üst Hakkı Değeri Tespiti
 • » Kaynak Hakları Tespiti (Su kaynağı ,Maden Ocakları …..vb)
 • » Makine Parkı ve Ekipman ve Sabit Kıymet Değerlemeleri
 • » Sanayi Kullanımlı Tüm Makine ve Ekipmanların Değerlemesi
 • » Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlemesi